Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Virksomhetsplan
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett


Virksomhetsplan

Visjon:

Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole er en levende skole der alle i et trygt fellesskap deltar i utviklingen av hele mennesker ut fra dets forutsetninger og behov.

Hovedmålsetting:

Åutvikle en god skole i tråd med GR97, opplæringslov, forskrift og lokale føringer.

Handlingsmål:

Fortsette arbeidet med å gjennomføre GR97 etter forutsetningene

Fullføre en funksjonell og miljøskapende innreding av anlegget

Øke aktiviteten på friluftsliv

Etterleve Meldal kommunes kulturplakat

Videreutvikle elevbedrifter

Gjennomføre samarbeid om fellestema mellom skolen og det lokale næringsliv, barnehagen, andre skoler og kulturskolen

Videreutvikle midttimen

Gjennomføre evaluering av skolens virksomhet i tråd med et videreutviklet kvalitetssikrings- og evalueringssystem

Plan for kvalitets- og kompetanseheving

Opprusting på tele/data

Fullføre opprusting av skolegård 4. Lage utviklingsprosjekt på øvrige utearealer, og begynne opprustinga av disse. Trafikksikring

Gjennomføre "Forsknings- og utviklingsarbeid" (FOU)

Handlingsplan HMS

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag