Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal barne- og ungdomsskole 

Ekserplassen 2 
7336  Meldal 
Tlf. 72 49 46 00

Bilde: Meldal barne- og ungdomsskole

Anita Storm              Gro Magnhild Brøndstad
Rektor                    Skoleansvarlig i kommunen

Litt om skolen 

Skolen er barne- og ungdomsskole for Meldal kommune.
Skolens elevtall for skoleåret 2015-2016 er 317, hvorav 195 er på barneskolen og 122 på ungdomsskolen.

Innhold

SMS-meldingssystem

Ansatte 
Dagsrytme            
SFO 
Ordensregler 

Skolerute 2016-2017

Skole-/barnehagerute 2017-2018

Skolebiblioteket

Lenker


 

Lenker 

Nyskolen i Meldal

MOT

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag