Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Eldrerådet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Eldrerådet

Eldrerådet består av 7 medlemmer, rådet konstituerer seg selv.

Eldrerådet valgt for perioden 2015 - 2019:

  Medlem Varamedlem
1. Synnøve Mjøen Asveig Steen - vara for 1 og 2
2. Rolf Inge Furuhaug  
3. Per Sørløkk Kjellrun Orre - vara for 3 og 4
4. Mille Bjørkøy  
5. Anne Ytterhus Bjørgen    Marit Druglimo
6. Aud Inger Kalseth Rolf Løvseth
7.    Odd Aa Harald Garberg

Eldrerådets sekretær : Ingrid Eithun - tlf. 72 49 48 06

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag