Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Meldal Ungdomsråd
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal Ungdomsråd

Meldal ungdomsråd 2016/2017

  1. Malin Solberg, leder
  2. Thomas Selbæk Haugen, nestleder
  3. Solveig Løkkbakk, sekretær
  4. Nikolai Hegle, medlem
  5. Elin Granmo, medlem
  6. Mikael Orre Rye, medlem
  7. Kine Holm, medlem
  8. Per Eivind Fritzon, medlem
  9. Sylvia Foss Morgan, medlem

Ungdomsrådet uttaler seg på vegne av alle ungdommene i kommunen inn til politikerne, i tillegg arrangerer de og tilrettelegger for ulike aktiviteter gjennom året. Å sitte i ungdomsrådet er en spennende utfordringer som både er lærerik og morsom. Medlemmene får tilbud om å være med rundt i Norge på ulike kurs og konferanser, og det jobbes også med å skape en internasjonal arena for ungdommene i Meldal.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag