Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Sosiale tjenester - Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Veiledende livsoppholdsatser for Meldal kommune

 Pr. 01.01.14 Sats

Enslig

Kr. 6.050

Ektepar/samboere

Kr. 10.100

Person i bofellesskap

Kr. 5.050

Barn 0-5 år

Kr. 2.350

Barn 6-10 år

Kr. 3.050

Barn 11-17 år

Kr. 3.950

 

 

Ungdom under 25 år

Kr. 4.912

Hjemmeboende ungdom

Kr. 2.923

Opphold i institusjon

Kr. 2.545

   
Nødhjelp dagsats Kr. 101
Nødhjelp dagsats par Kr. 168
Nødhjelp dagsats 0-5 år Kr. 39
Nødhjelp dagsats 6-10 år Kr. 51
Nødhjelp dagsats 11-17 år Kr. 66
Nødhjelp dagsats ungdom Kr. 81

 

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse,  jf. lovens § 18. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene ovenfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves.  

Det tas hensyn til utbetalt barnetrygd og kontantstøtte når stønad skal vurderes.

Søknadsskjema 

Dokumentliste ved søknad om økonomisk sosialhjelp

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag