Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Boliger til utleie - Trygde- og omsorgsboliger - priser
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Trygde- og omsorgsboliger - priser

 

Trygde- og omsorgs-boliger eid av Meldal kommune
(husleie er inkl. kommunale avgifter) gjeldende fra 01.01.13

Bolignavn  Antall  Beliggenhet  Husleie  Merknader 
Nordheim trygdeboliger  8 Løkken  2.390  
Sørheim trygdeboliger  4 Løkken   2.180   
Sørheim trygdebolig  Løkken  2.500   
Laushuslia trygdeboliger  Løkken  4.230   
Laushuslia trygdeboliger  Løkken  3.880   
Løvbytunet, 2-roms 6 Løkken 5.585  
Løvbytunet, 3-roms 13 Løkken 5.860  
Løvbytunet, 4-roms 1 Løkken 6.200   
Heimtun omsorgsbolig  v/Helsetunet  5.700 inkl. el. 
Heimtun omsorgsboliger  17  v/Helsetunet  6.345  inkl. el. 
Grøta trygdebolig                      v/Helsetunet  4.655    
Grøta trygdeboliger  v/Helsetunet  4.335   
Grøta 1 og 2 omsorgsboliger      v/Helsetunet  5.950   
Storås II omsorgsboliger  Storås  5.370   
Furumo omsorgsboliger  6 Storås  5.370    
Løfshuslia omsorgsbolig 4  Løkken 5.370  
Langenglia omsorgsboliger  Løkken  5.370       
Løkklia 1 omsorgsboliger  Løkken  5.370   
Løkklia 2 omsorgsboliger  Løkken 

5.370 

 
Skulmoen 1 omsorgsboliger  Storås 5.370  
Skulmoen 2 omsorgsboliger  Storås  5.370   
Stensmoen omsorgsboliger  Jerpstad  5.370  
Ansver omsorgsboliger  5 Grefstad  5.370   
Solhagen omsorgsboliger  5 v/Helsetunet  5.370   
Grefstadtunet 1 omsorgsboliger  4   Grefstad  5.370   
Grefstadtunet 2 omsorgsboliger  Grefstad  5.370    
Solhagen 1 omsorgsbolig 12 v/Helsetunet 6.060 inkl. el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag