Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Kunnskapsløftet - fra ord til handling - Artikkelstafett
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Kunnskapsløftet – fra ord til handling

Artikkelstafett

Alle 4 skoler i Meldal deltar i Utdanningsdirektoratets prosjekt

”Kunnskapsløftet – fra ord til handling”.

Vi har følgende overordnede problemstilling:

                   

Hvordan kan vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering

 skape et økt læringsutbytte for den enkelte elev?

  

                     Eksempler på tiltak: 

 

Vi har laget et glansbilde med 5 kriterier for måloppnåelse.
Disse er igjen brutt ned i kjennetegn.

 

Dokumenter relatert til projektet:

Spørreskjema tilpasset respondentkategorier.

Statistikk for Meldal kommune.

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag