Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Fagdager og samlinger
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 Regionale kurs, fagdager og samlinger  
                  presentasjoner og kursmateriale      

22.april 2013 - GNIST - Skolering analyseverktøy og prosess, 1.samling
med Jannicke Akse og Ragnhild Heggstad

Presentasjon

12.mars 2013 - Vurdering i kroppsøving - en varm potet! Kroppsøvingsfaget i endring
Kurs med Hilde M. Schjerven, BroAschehoug
Presentasjon

04.september 2012 - Ledelse av arbeidet med utvikling av vurderingspraksis og vurderingskultur.
Skoleledersamling med Hilde Schjerven, Bro Aschehoug
Vedlegg:
- Powerpoint-presentasjon
- Vedlegg 1 Utvikling av vurderingskultur
- Vedlegg 2 Opplæringspraksis, den enkelte økt
- Vedlegg 3 Kvalitet i klasserommet, tilbakemeldinger
Vedlegg 4 Observasjonsskjema, egen vurderingspraksis
- Vedlegg 5 Observasjonsskjema, skoleeier
- Vedlegg 6 Oldenburgdekalogen, utvikling (m/piler)
- Vedlegg 7 Skolevandring - refleksjonsnotat
- Vedlegg 8 Spørreskjema - skolens vurderingspraksis
- Udir-8-2012-kroppsøving

17. februar 2012 - VURDERING i fag 
Kursdag for lærere på 1.-10. trinn 
med Trine Gustafson og Hilde Schjerven, BroAschehoug
Vedlegg alle kurs:
- Refleksjonsoppgave
- Vedlegg 1 Arbeid med mål i klasserommet
- Vedlegg 2 De ulike samtalene
- Vedlegg 3 Planleggingsskjema

Kurs 1: Praktisk/estetiske fag med Hilde Schjerven (Hitra)
- Powerpoint-presentasjon 
- Læreplaner og kjennetegn praktiskestetiske fag

Kurs 2: RLE og samfunnsfag med Trine Gustafson (Orkdal)
- Powerpoint-presentasjon
- Læreplaner RLE og samfunnsfag

Kurs 3: Matematikk og naturfag med Hilde Schjerven (Hitra)
- Powerpoint-presentasjon
- Læreplaner og kjennetegn realfag

Kurs 4: Språkfag med Trine Gustafson (Orkdal)
- Powerpoint-presentasjon
- Læreplaner språkfag

10. januar 2012 - Skoleledersamling med Hilde Schjerven, BroAschehoug 
Bårdshaug Herregård, Orkanger 
powerpoint-presentasjon - Vurdering for læring - Ledelse
- Plan for forbedringsarbeid (vedlegg 1)
- Skolevandring kjennetegn fokusområde (vedlegg 2)

19. oktober 2011 - Kurs/ workshop i veiledning for skoleledere med Hilde Schjerven, Bro Aschehoug. 
Bårdshaug Herregård, Orkanger
- VEILEDNING
- Powerpoint-presentasjon
- Case til drøfting
- Lærermanual, Orkanger ungdomsskole 

17. oktober 2011 - Kursdag for lærere i Ægirsalen (Kystmuseet i Sør-Trøndelag), Fillan
med Trine Gustafson, BroAschehoug
- Kjenetegn på måloppnåelse
- Powerpoint-presentasjon

17. oktober 2011 - Kursdag for lærere i Orkdal Rådhus,  
med Hilde Schjerven, Bro Aschehoug
- Læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse
- Powerpoint-presentasjon
- Læringssamtalen, elev- og vurderingssamtalen - Powerpoint-presentasjon

27. september 2011 - Skoleledersamling, Bårdshaug Herregård
Powerpoint-presentasjon - Ledelse av arbeidet med utvikling av vurderingspraksis, del 4
med Hilde Schjerven, Bro Aschehoug
- Plan for vurderingsarbeid (vedlegg 1)
- Arbeid i plangruppa (vedlegg 2)

28. april 2011 - Samling for skoleledere på u-trinn med Solveig Strand 
på Bårdshaug Herregård, kl. 09.00-10.00

- Hvordan unngå/redusere klager på standpunktkarakterer? (presentasjon)
- Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen. Rundskriv 3-2010 fra utd.direktoratet. (presentasjon)

28. april 2011 - Skoleledersamling, Bårdshaug Herregård
Powerpoint-presentasjon - Ledelse av arbeidet med utvikling av vurderingspraksis, del 3
med Hilde Schjerven, BroAschehoug
- Kvalitetsrapport (vedlegg 1)
- Plan for vurderingsarbeid (vedlegg 2)
- Vurderingskultur og vurderingskompetanse (vedlegg 3)

28. februar 2011 - Kursdag for lærere
VURDERING - Elevmedvirkning og egenvurdering
- Powerpoint-presentasjon (samme for alle trinn)
- Oldenburgdekalogen

18. november 2010 - Skoleledesamling, Bårdshaug Herregård
Powerpoint-presentasjon - Ledelse av arbeidet med utvikling av vurderingspraksis, del 2
med Hilde Schjerven, BroAschehoug
Dokumenter:
- Lokalt læreplanarbeid  (vedlegg 1)
- Status - målskjema for vurdering for læring (med evalueringskolonne) (vedlegg 2)

25. oktober 2010 - Kursdag for lærere (Orkdal, Agdenes Hitra og Frøya)
VURDERING - Fra teori, vurderingsforskrift og lærerplan til praksis i klasserommet
med Trine Gustafson Hilde Schjerven, Grete Sevje og Mona Nilsen fra Bro Aschehoug
- Powerpoint-presentasjon 1.-7.-trinn
- Powerpoint-presentasjon 8.-10.-trinn
- Eksempel periodeplan (vedlegg 1)

30. september 2010 - Skoleledersamling, Bårdshaug Herregård
Powerpoint-presentasjon - Ledelse av arbeidet med utvikling av vurderingspraksis
med Trine Gustafson, BroAschehoug
Dokumenter:
- Div. dokumenter - underveisvurdering (dok.1)
- Hva skal til for å lykkes (dok.2)
- KIS-permen (dok.3)
- Kjennetegn på måloppnåelse (dok.4)
- Oldenburgdekalogen (dok.5)
- Oppgave - underveisvurdering (dok.6)
- Pedagogisk ordliste (dok.7)
- Ståstedsanalyse (dok.8)
- Årshjul for underveisvurdering og dokumentasjon (dok.9)

11. mars 2010 - Skoleledersamling i Orkdal rådhus
Presentasjon - Utfordringer knyttet til nasjonale prøver med Hege Daaland, Siv Sødal og Svein Ustad fra Hemne kommune.

19. februar 2010 - Kurs i muntlig eksamen i fremmedspråk for u-skolelærere (Orkdal rådhus) med Grete Sevje.
Powerpoint-presentasjon

13. og 14. mai 2009 - Lesing som grunnleggende ferdighet på tvers av fag -med vekt på forståelsesstrategier
Kurs med Åse- Kathrine Gjestsen og Margunn Mossige (Orkdal rådhus/ Bårdshaug Herregård) Kursinnhold 

26. januar 2009 - Kurs i muntlig eksamen i fremmedspråk for u-skolelærere (Orkdal rådhus) med Grete Sevje
Powerpoint-presentasjon

23. januar 2009 - Fagdag norsk for u-skolelærere (Orkdal rådhus) med Eva Mimmi Lund 
Powepoint-presentasjon

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag