Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Barnehagene i regionen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Barnehagene i Orkdal/Øy-regionen

  kommune styrer / leder    
Lensvik bhg Agdenes Heidi Melbye   heidi.melbye@agdenes.kommune.no
Mølnbukt bhg --"-- Hjørdis Fremstad   molnbukt.barnehage@agdenes.kommune.no
Hamarvik bhg Frøya Ann Karin Espnes   ann.karin.espnes@froya.kommune.no
Mausund bhg --"-- Turid Berget   turid.berget@froya.kommune.no
Nesset bhg --"-- Rita Rudolfsen 72449700 rita.rudolfsen@froya.kommune.no
Nordskag bhg --"-- Tina Larsen   tina.larsen@froya.kommune.no
Sistranda bhg a/s --"-- Marianne Espnes   marianne@sistranda-barnehage.no
Skjønhals bhg --"-- Tove Karlsen   tove.karlsen@froya.kommune.no
Bakkely bhg Hemne Randi Vaagan   randi.vaagand@hemne.kommune.no
Grøtnes bhg --"-- Wenke Hyttnes   wenke.hyttnes@hemne.kommune.no
Haugatun bhg --"-- Eva Sponland   haugatun.barnehage@c2i.net
Labbetuss bhg --"-- Johanne Løfaldli   labbetuss@hemne.as
Regnbuen bhg --"-- Katrine Nygård   regnbuen.barnehage@hero.no
Svanem bhg --"-- Ingvild M. Haugen   ingvild.haugen@hemne.kommune.no
Vinje bhg --"-- Elin B. Bakken   elin.bakken@hemne.kommune.no
Dolmøy og Mellansjø bhg Hitra Hege Espnes   hege.espnes@hitra.kommune.no
Fillan bhg --"-- Toril Fjeldvær   toril.fjeldvar@hitra.kommune.no
Knarrlagsund oppv --"-- Laila Bye   laila.bye@hitra.kommune.no
Kvenvær oppv --"--      
Strand oppv.senter --"-- Bjørg V. Jakobsen   bjorg.jakobsen@hitra.kommune.no
Grefstad og Storås bhg Meldal Marit Grete Lo   marit-grete.lo@meldal.kommune.no
Kløverløkken bhg --"-- Terje Pedersen   terje.pedersen@meldal.kommune.no
Å bhg --"-- Elin Forfod Steigedal   elin-forfod.steigedal@meldal.kommune.no
         
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag