Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Bakgrunn og målsetting - bhg region
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Barnehageområdet i Orkdal/Øy-regionen

I 2007 fordelte Kunnskapsdepartementet 50 mill. kroner til kommunene for å videreføre et kunnskapsløft i barnehagesektoren. Samtidig  presenterte KD i mars 2007, en strategiplan for kompetanseheving i barnehagesektoren, 
"Kompetanse i barnehagen - Strategi for barnehagesektoren 2007-2010"

Strategiplanen prioriterer fire sentrale områder for kompetansesatsinga
1. Pedagogisk ledelse
2. Barns medvirkning
3. Språk og språkstimulering
4. Overgang fra barnehage til skole

 I OrkdalØy-regionen vil vi prioritere å styrke styrernes kompetanse innefor pedagigisk ledelse. Godt lederskap skaper vilkår for at barnehagens ansatte kan ta i bruk og utvikle sin kompetanse, slik at målene i rammeplanen kan realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres.

Målsetting for kompetanseutvikling i barnehagesektoren i Orkdal/Øy-regionen
sist revidert på Hitramøtet 10.sept. 2008

Visjon:     Kvalitetsutvikling i barnehagene i regionen       

Mål:        Bidra til kompetanseutvikling og samhandling i barnehagene i regionen

Delmål:   1. Erfaringsutveksling innenfor regionen
              2. Ledelsesutvikling
              3. Pedagogisk dokumentasjon

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag