Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Møteplan regionstyret
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Orkdal/Øy-regionen
Møteplan for regionstyret og AU 2014-2015

Møtene varer fra kl.10.00 til kl.14.00, dersom ikke annet er bestemt.

01. sept. (tirs)  kl.13.00-15.00 AU-møte  Orkanger
11. sept. (tors)  kl.09.30-12.00 Styremøte Skaun

 

AU-møte  
04. des (tors) Styremøte Agdenes

 

AU-møte  
05. feb (tors) Styremøte      Snillfjord

 

AU-møte  
23. apr (tors) Styremøte      Frøya
  AU-møte  
21. mai (tors)

Årsmøte 2015

Hemne

 

Oppdatert 18. juni 2014

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag