Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Regionkonsulenten - Aktivitetskalender Orkdal/Øy-regionen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Aktivitetskalender for Orkdal/Øy-regionen

Dato/ klokkeslett   Aktivitet                                 Sted                           Målgruppe                  Ansvarlig                        
01.sept 2014 AU-møte 
kl.13.00-15.00
Orkdal AU for regionstyret reg.kons.
11.sept 2014 Regionstyremøte
kl.09.30-12.00
Skaun Regionstyret i Orkdal/Øy-reg. reg.kons.
11.sept 2014 Ekstern skolevurdering
kl.12.30-15.30
Skaun Rektorer og vurderere som skal  "i ilden" høsten 2014 reg.kons
28.nov 2014 Regional kursdag, kurs 1: Orkdal Alle barnehageansatte i Orkdal/Øy-reg. Line Melvold og 
reg.kons.
28.nov 2014 Regional kursdag, kurs 2: Orkdal Alle barnehageansatte i Orkdal/Øy-reg. Einar Øverenget og reg.kons
23.mai 2013 Årsmøte for regionen Hemne Regionstyret i Orkdal/Øy-reg. reg.kons

Oppdatert 18.juni 2014

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag