Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Referat og innkallinger
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Møteplan

 
Møteinnkallinger Møtereferat
Innkalling til årsmøte 2014 Årsmøte 2014
 

Vedlegg til årsmøte og årsmøtesamling:
Aktivitet og arbeidsområder 2013-2014
Utd.direktør Lasse Arntsen - presentasjon

11.02.2014  11.02.2014
Vedlegg til møtet:
Strategi for ungdomstrinnet, May Johnsen
05.12.2013 05.12.2013
10.09.2013 10.09.2013
Vedlegg til møtet:
Referat fra møte, FMST og reg.ledere (21.08.2013)
Fylkelmannens føringer for innholdet i regionkonsulentordningen
Innkalling til årsmøte 2013 Årsmøte 2013
  Vedlegg til årsmøte og årsmøtesamling:
Aktivitet og arbeidsområder 2012-2013
FM v/ Helen Bargel: presentasjon
25.04.2013 25.04.2013
Vedlegg til møtet:
Budsjett 2013
Møtereferat FM ang.reg.ordninga (sak 2)
Orkdal/Øy-reg. sin rolle i Orkdalsregionen 
Forsl. avtale, satser og rutine gjesteelever
07.02.2013

07.02.2013
Vedlegg til møtet:
Rapportering barnehageområdet 2012
Regnskapsrapport 2012 (pr.sted)

06.12.2012 06.12.2012
Innkalling til årsmøte 2012 Årsmøte 2012
  Vedlegg til årsmøtet:
Aktivitet og arbeidsområder 2011-2012
26.04.2012 26.04.2012
09.02.2012 09.02.2012
01.12.2011 01.12.2011
06.10.2011 06.10.2011
Innkalling til årsmøte 2011 Årsmøte 2011
 

Vedlegg fra årsmøtet:
Notat fra årsmøtesamling 2011
Aktivitet og arbeidsområder 2010-2011

28.04.11 28.04.11
09.12.10 09.12.10
30.09.10 30.09.10
Innkalling til årsmøte 2010 Årsmøte 2010
 

Vedlegg fra årsmøtet:
Aktivitet og arbeidsområder i 2009-2010

08.04.2010 08.04.2010
03.12.2009 03.12.2009
30.09.2009 30.09.2009
  Vedlegg fra 30.09.09 
Avtale om videreutdanning
Innkalling til årsmøte 2009 Årsmøte 2009
  Vedlegg fra årsmøtet:
Aktivitetsrapport 2008-2009 
Styremøter og skoleledersamlinger
 2008-2009

Regionordninga, notat fra årsmøtet
30.04.2009 30.04.09
02.04.2009 02.04.2009
05.02.2009 05.02.2009
25.11.2008  
29.08.2008 29.08.2008
Innkalling til årsmøte 2008 Årsmøte 2008
   
   
   
   
   
   
   

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag