Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Helsestasjon - Fysio-/ergoterapitjeneste
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Fysio-/ergoterapitjeneste 

Både fysio- og ergoterapitjenesten holder til på Meldal Helsetun, 7336 Meldal.

 

Fysioterapitjenesten

Tjenesten yter hjelp til:

  • Rehabilitering
  • Individuell behandling
  • Gruppetrening for eldre
  • Forebyggende arbeid ved helsestasjon, svangerskap- og barselgrupper
  • Forebyggende arbeid/habilitering av barn i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skole

 
Ergoterapitjenesten
 
Tjenesten yter hjelp til:
  • Rehabilitering
  • Vurdering/søknad/tilpasning av tekniske hjelpemidler til langtidsbruk
  • Korttidsutlån av hjelpemidler
  • Tilrettelegge i hjemmet/ombygging
  • Funksjonstrening etter sykdom eller skade

Tjenesten utføres i og utenfor institusjon.


Private Fysikalske Institutter:

I tillegg til den offentlige fysioterapitjenesten, er det også to privatpraksiserende fysioterapauter som har fysikalske institutter i Sentrumsbygget.

De tar seg av alle slags muskelskjellett sykdommer som for eksempel nakke-hodepineplager lumbago/ischias, senebetennelser i skuldre, albu, hofter, samt generelle spenninger og ubehag i musklene.

De driver også opptrening etter rygg, kne, skulder, og hofteoperasjoner osv.   

Ingeborg Mo: tlf. 72495163 / 45619716 Barchelor i fysioterapi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Har tidligere jobbet ved Selbu fysikalske institutt. Er medlem av norsk fysioterapeutforbund (NFF) og NFF's faggruppe for idrettsfysioterapi                                            

Jørn Bjørnaas: tlf. 72497760, har i tillegg til grunnutdanning, spesialutdanning i diagnose og behandling av muskel-skjellettplager -såkalt Klinisk Ortopedisk Medisin (KOM).

 

Foruten diagnose og behandling, omfatter KOM også behandling med manipulasjonsgrep/ håndgrep for å gjenopprette funksjon i tilstivnede rygg og ekstremitetsledd.

Han er også Akupunktør, med en tre-årig akupunkturutdannelse fra England, og er medlem av Norsk Forening for Klassisk Akupunktur.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag