Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Idrettsstipend
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Idrettsstipend

Etter søknad gir Meldal kommune kr. 10.000,- pr. sesong i stipend til individuelle utøvere på rekruttlandslag og kr. 5.000,- pr. sesong til individuelle utøvere på juniorlandslag. Utøveren må utøve sin idrett i et lag i Meldal kommune og være mellom 17 og 24 år. Laget må være tilknyttet Norges idrettsforbund.

Utøveren som får tildelt stipend forplikter seg til:

  • Å være en god ambassadør for Meldal kommune
  • Å stille opp ved markedsføringstiltak/kulturarrangement som Meldal kommune har. Det gjøres spesielle avtaler for dette som også må passe for utøveren
  • Å gi Meldal kommune reklame over høyttaler ved arrangement i eget lag
  • Reklame på lagets arena

Rådmannen delegeres fullmakt til å avgjøre hvem som tildeles stipend.

Kulturbudsjettet styrkes med et beløp pr. år, tilsvarende tildelte stipendmidler.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag