Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Videokonsesjon
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Videokonsesjon

 

Konsesjon for omsetning, utleie og visning av film og videogram.
Firma som vil omsette film/videogram må ha tillatelse/konsesjon fra kommunen.

Følgende firma har konsesjon salg/utleie av film og videogram i Meldal kommune inneværende konsesjonsperiode:

Navn Adresse Kontaktperson
Reitan Servicehandel Norge AS Narvesen 198
7332 Løkken Verk
Andreas Marheim
O.M. Grefstad 7332 Løkken Verk Martin Grefstad
Coop Å BA 7335 Jerpstad Tove Sølberg
Storås Trafikksenter 7334 Storås Grete L. Engen
Coop Meldal BA 7336 Meldal Geir Børset
Spar Kvikk A/S 7336 Meldal Terje Elshaug
Coop Orkla BA (Prix Løkken) 7332 Løkken Verk Roger Romundstad

Konsesjonen gjelder fram til 1. oktober 2011.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag