Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Tilskuddsordninger
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tilskuddsordninger

 

Kommunen gir driftstilskudd til lag og organisasjoner, tilskudd til spesielle kulturtiltak og starttilskudd.  Idrettslag kan få husleietilskudd fra eventuelt ubenyttet underskuddsgaranti for Meldalshallen året før. Rådmannen avgjør om det blir fordeling og eventuelt størrelsen på beløpet som kan fordeles. Søknadsfrist blir annonsert. Det skal brukes standard søknadsskjema.

I tillegg er det en rekke fylkeskommunale og statlige stønadsordninger til kulturformål, der søknaden skal sendes via kommunen.

Eksempler på dette er:

  • Spillemidler 
  • Statsmidler til kulturbygg
  • Fylkeskommunale friluftsmidler
  • Statlige friluftsmidler

Hvert år får mange tiltak i Meldal slike tilskudd.

Kulturkontoret har opplysninger om andre tilskuddsordninger til teater, musikk, tiltak for barn og unge og tiltak for flerkulturelt samarbeid.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag