Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Storås skole - SFO
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

SFO

Skoleåret 2008/2009 er det 24 barn innmeldt på SFO.

SFO har base i skolens bygninger. Fritidstilbudet gjelder for barn på 1.-4. trinn. Her kan de være alle hverdager før og etter skoletid, fra kl. 07.00 om morgenen og til kl. 16.30 på ettermiddagen. Det er tid til leksegjøring, tilrettelagte aktiviteter og frileik.

I ferier kan SFO-tilbudet bli gitt gjennom samarbeid med andre skolefritidsordninger i kommunen - evt. i samarbeid med barnehage.

Det vises ellers til de kommunale vedtektene for SFO.

SFO-leder: Arnhild Vaula Reberg

Søknadsskjema og priser

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag