Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Prosjekter
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Prosjekter

Prestegårdshagen

Hagen ble utpekt som kommunens kulturminne under kulturminnestafetten i 1997. Den har ei svært interessant historie, som begynner med 'potetpresten' Parelius i ca. 1790. Han var en foregangsmann når det gjaldt potetdyrking og hagekultur. Lysthuset, potetkjelleren og steingjerdet er minnesmerker over ham. Alle elementene er i dag fredet.

Prosjektet har til mål å gjenskape en hage som er tidstypisk for en epoken hagen ble etablert i, og tiden etter. Den skal ha grusganger, staudebed, syrinlysthus, humlehekk, urtebed, grønnsaksavdeling og et utvalg av gamle roser, frukttrær og andre busker og trær. Det blir lagt stor vekt på å finne sorter som har tradisjon i Meldal.

Når hagen står ferdig, skal den stå åpen for allmuen. Det er tanker om servering i lysthuset og omvisning i kirka og hagen.

Organisering

Prosjektet er et samarbeid mellom grunneieren, kommunen, historielaget og hagelaget. Det er satt sammen ei gruppe, som for tida består av: Thor Aas, Ragnhild Borchsenius, Åse Bollingmo, Erik Steigen og Kaj Remen.

Et landskapsarkitektfirma har laget en hageplan på oppdrag.

Finansiering

Planleggingsarbeidet er finansiert fullt ut med statsmidler.

Anleggsarbeidet er beregnet til å koste vel kr. 200.000,-.

Vi har fått kr. 150.000,- i tilskudd fra STILK-midlene. Resten finansieres av kommunen, og ved dugnad.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag