Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Meldal bygdemuseum
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal bygdemuseum

 

Museet er blant landsdelens fineste bygdemuseer med sine vakre og detaljerte interiører.

Museet har omlag 20 antikvariske bygninger som ligger idyllisk til i Bergslia - rett opp for Meldal sentrum - med fin utsikt over bygda og fjellene omkring. Her finnes bl.a. ei trønderlån, en husmannsplass fra 1920, ei årestue og seterhus. Store deler av museets gjenstandssamling stammer fra Eilert Størens privatsamling. Han var distrikslege i bygda fra 1889 til 1929, og en av friluftsmuseenes pionerer.

Museet eies av Meldal kommune.

Besøke Meldal bygdemuseum

Sølbergslåna 
Sølbergslåna leies ut til selskaper og møter. 
For bestilling, kontakt Anne Grut på tlf. 907 55 070.

Les mer om Meldal bygdemuseum

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag