Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Kulturprisen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kulturprisen

 

 RETNINGSLINJER FOR MELDAL KOMMUNES KULTURPRIS

Vedtatt av Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur 10. april 2013

 1. Meldal kommunes kulturpris har som formål å tjene som inspirasjon for kulturarbeidere i Meldal. Den skal være en annerkjennelse for fremragende innsats i kulturarbeidet og/eller det frivillige arbeidet i Meldal kommune. 

 1. Meldal kommunes kulturpris skal hovedsakelig tildeles personer, lag, organisasjoner i Meldal, men kan også tildeles personer o.a. som på annen måte er nær knyttet til kommunen. Prisen kan også deles mellom flere kandidater dersom det er flere likeverdige. 

 1. Meldal kommunes kulturpris deles ut hvert år. Prisen kunngjøres i slutten av februar måned og forslag på kandidater fremmes på fastsatt skjema til kommunen innen utgangen av mars måned. 

 1. Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur drøfter uformelt og fortrolig forslag på kandidater til kulturprisen i møte etter at forslagsfristen er gått ut. Administrasjonen fremmer til neste møte innstilling om tildeling av Meldal kommunes kulturpris for det aktuelle året.

  Utdelingen kan utestå hvis Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur mener at kandidatene ikke fyller vilkårene.
 1. Meldal kommune bevilger hvert år et nærmere fastsatt beløp til kulturpris. I tillegg til prisen får mottakeren et prisbevis.

 1. Ordføreren foretar overrekkelsen.

 

Kulturprisvinnere til nå:

 • 2016 Erling Hove
 • 2015 Harald Garberg og Arnstein Reitan
 • 2014 OHO-036/14: Vedtak: Meldal kommune deler ikke ut prisen
 • 2013 Are Hembre
 • 2012 NÅ-Kor
 • 2011 Meldal Songlag
 • 2010 Løkken Musikkorps
 • 2009 Thorbjørn Strand
 • 2008 Gretha Loe
 • 2007 Jon Ivar Syrstadeng
 • 2006 Åse Jødal og Sverre Rønnekleiv
 • 2005 Sveinung Sundli
 • 2004 Ronny Kjøsen
 • 2003 Johan Syrstad
 • 2001 Jorun Ree
 • 1998 Astrid Krog Halse
 • 1997 Bjørn Tokle
 • 1994 Ola Uvøyen
 • 1993 Hilmar Strand
 • 1988 Meldal Historielag
 • 1987 Guri og Kristen Loe
 • 1986 Otto Lie
 • 1985 Rangvald Bolme
 • 1984 Marit Myrmæl
 • 1983 Reidar Blokkeskar
 • 1982 Ingvald Svinsaas
 • 1981 Kjellaug Tverdal
 • 1980 Martin Foss
 • 1979 Gunnar Holte

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag