Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Kulturminner
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kulturminner

Meldal har utallige interessante kulturminner, og det jobbes med å kartfeste disse.

Løkken Verk har Orkla Industrimuseum lagt til rette varierte opplevelser basert på 300-årige gruve- og smelteverkshistorien. Bergverksmuseet, Thamshavnbanen og Gammelgruva er hovedelementene. Utstilling i informasjonssenteret.

Meldal Bygdemuseum er et friluftsmuseum med om lag 20 godt bevarte bygninger med nydelig interiør, bl.a. ei trønderlån, en husmannsplass fra ca. 1910, ei årestuggu og seterhus. Museet viser bygdas byggeskikk, boforhold og driftsmåter fra 1600-tallet fram til første verdenskrig. Museet ligger i Meldal sentrum, eies av Meldal kommune og drives av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Kultursti Grefstobakkan har Meldal bygdemuseum som utgangspunkt. Til sammen 7,5 km med merka stier med infotavler og benker. Flott utsikt over dalen. Egen brosjyre med kart får hos kommunen og Meldal turistkontor.

Ved Drogsetgrovon, nord for Storås, kan man følge kulturstien, og få et godt innblikk i produksjonen, fra gruve til smelteverk. Stien er beskrevet i brosjyren 'Friluftsliv i Meldal'.

Vålåskaret er ei freda sætergrend i Resdalen, like ved grensa til Rindal kommune. Den ligger nydelig til med utsikt mot Resvatnet og Trollheimen. Hver sommer i juli/august arrangerer Meldal Historielag Vålåskarsstemne med variert program og bevertning.

Nyplassen er det lagt til rette for besøk, med kultursti, infotavler, benker og gapahuk. Egen brosjyre kan fås hos kommunen eller Meldal turistkontor. Nøkkel til Bersstuggu, en arbeiderbolig, kan lånes hos kommunen, Meldal videregående skole og Meldal Historielag. Guide kan bestilles hos kommunen.

Vahaugen er en gravplass fra eldre jernalder. Den er lett tilgjengelig og tilrettelagt for besøk med parkeringsplass og infotavler.

Forvaltningsansvar

Det er fylkeskommunen og riksantikvaren som har ansvar for det meste av kulturminnevernet. Kommunene og den enkelte har likevel også et ansvar. Især er det de automatisk fredede kulturminnene fra før reformasjonen, 1537, som skal beskyttes.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag