Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Kulturkalender
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kulturkalender

 

Vi oppfordrer lag, organisasjoner og andre til å bruke KULTURNETT, for å registrere egne arrangementer og sjekke hva andre planlegger.

Kulturnett

HUSK Å MELDE FRA TIL KULTURKONTORET OM PLANLAGTE ARRANGEMENT!
Slik unngår vi uheldige kollisjoner.

Tidspunkt

Arrangement

Arrangør
Høst 2011

Er du interessert i å bli med på: 

  • Bundadskurs (dame/herre)
  • Lemsekurs
  • Matkurs

Ta kontakt med Eva på tlf. 72 49 41 65 ev. 416 90 022

Øvre Meldal Bygdekvinnelag
8. november 2011 
Kl. 19.00

BLI NY!
Har du lyst til å bli med på en spenstig kveld i Løkken Pensjonisthus?
Les mer....

Meldal hagelag

1. mandag i hver måned
Kl. 18.30

Medlemsmøte i Meldal Fotogruppe
Sted: Drogsetmoen grendahus

 Meldal Fotogruppe
2011

Trimturer 2011

Idrettslagene
 

Aktivitetskalender for landbruket

Orkla Landbruk
 

Hva skjer på

Sans Bergmannskroa

 

 

Har du lyst til å bli med på en spenstig kveld tirsdag 8. november kl 19.00 i Løkken Pensjonisthus?
 
Da arrangerer Meldal Hagelag BLI NY med våre lokale kreative damer Camilla, Stine og Gunn Mari.
Du kan bli ny ved å møte opp i Pensjonisthuset denne kvelden, har du lyst kan du bli uttrekket på inngangsbilletten.
 
Inngangsbillett kr 100,-
Kaffesalg og loddsalg.
 
Se vedlagte plakat.
 
Alle er hjertelig velkommen til en annerledes aften i pensjonisthuset.
 
 
Med vennlig hilsen
MELDAL HAGELAG
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag