Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Den Kulturelle Skolesekken
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en innkjøpsordning for kultur i grunnskole og videregående skole. Det overordnede målet med den kulturelle skolesekken er å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

Ordningen har to elementer:

  1. Produksjoner på turnè som kommer på besøk til en eller flere skoler i Meldal. Disse turneène fastlegges av Sør-Trøndelag fylkeskommune.
  2. Lokale produksjoner og tiltak: Dette er produksjoner som utarbeides av vårt lokale "skolesekkforum". Det lages årlige planer for lokale produksjoner.

Arbeidet med DKS i Meldal ledes av DKS-koordinator og kulturskolerektor Helge Rolstadås.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag