Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Regionstyret Orkdal/Øy-regionen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Styret i Orkdal/Øy-regionen 

 

    

 

 

                                           

Bak: Svein Johny Forren, Eindride Einum, Tove Karlsen, Torunn Otervik, Kari Mostad, Kjell Roar Sæther
Foran: Bente Wæraas, Mona-Iren Ebbesen, Line Raustein, Berit Waldahl, Randi Paulsen 
Foto fra regionstyremøte på Sodin skole 6.okt.2011

  Kjell Roar Sæther, Hitra kommune

kjell.sether@hitra.kommune.no
72 44 17 00 / 95 05 47 31

  Vara: Bjørg Vaagen Jakobsen bjorg.jakobsen@hitra.kommune.no
  Eindride Einum, Meldal kommune eindride.einum@meldal.kommune.no
72 49 51 32 / 97 53 75 30
  Vara: Anita Storm anita.storm@meldal.kommune.no
  Eva Sæther, Agdenes kommune

eva.saether@agdenes.kommune.no
72 49 22 44 / 93 45 18 53

  Vara: Oddvar Størdal oddvar.stordal@agdenes.kommune.no
  Roger Fredheim, Frøya kommune

roger.fredheim@froya.kommune.no 
72 46 32 00 / 917 60 190

  Vara:  
 Leder: Svein Johny Forren, Hemne kommune svein.forren@hemne.kommune.no
72 46 01 03 / 91 86 97 43
  Vara: Siv Tove Sødal siv.tove.sodal@hemne.kommune.no
72 46 01 51 / 41 47 31 57
  Åge Røe, Snillfjord kommune

aage.roe@snillfjord.kommune.no
72 45 71 20 / 92 68 56 27

  1. vara: Vigdis Vuttudal viv@snillfjord.kommune.no 
  2. vara: Berit Waldahl berit.waldahl@snillfjord.kommune.no
  Kari Mostad, Orkdal kommune kari.mostad@orkdal.kommune.no
72 48 30 50 / 99 44 89 80
  Vara:  
  Hege Røttereng, Skaun kommune hege.rottereng@skaun.kommune.no
72 86 72 68 / 91 83 81 57
  Vara: Ingrid Grøset ingrid.groset@skaun.kommune.no
PPT:

Mona Iren Ebbesen

mona-iren.ebbesen@orkdal.kommune.no
72 48 33 68 / 91 16 51 13

  Vara: Tone Marie Riise Tone.Riise@skaun.kommune.no
Barnehage: Randi Paulsen randi.paulsen@skaun.kommune.no
72 86 88 60 / 91 31 97 30
  Vara:  Terje Pedersen terje.pedersen@meldal.kommune.no
72 49 46 72 / 91 64 16 43
Sekretær: Torunn Otervik, regionkonsulent torunn.otervik@meldal.kommune.no
72 49 51 29 / 91 76 65 26

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag