Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Idrett
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Idrett

 

De fleste idrettsanleggene i Meldal eies av idrettslagene. Leie avtales med lagene:

IL NOR, Ola Bjørkøy - tlf. 72 49 42 24 / 976 52 191

Meldal IL, Olaug Muan - tlf. 975 97 360

IL Dalguten, Johanne Storås - tlf. 72 49 83 79 / 990 08 696

Løkken IF, Bård Bergsrønning, e-post: post@lokken-if.no

Gymnastikksalen i kommunens fire skoler kan leies.

Priser: Klikk her

Bestilling:

Idrettsbygget på Løkken har også et 12-meters svømmebasseng. Åpningstid og priser.
Rehabilitering ble ferdig på nyåret 2005.

Kommunen er medeier i Meldalshallen, en moderne idrettshall med mange fasiliteter, bl.a. en flott klatrevegg. For informasjon og priser m.m. ring tlf. 72 49 52 42.

Anleggsplanen

Viktig! For å kunne få spillemidler, må anlegget være omtalt i denne planen. Den er nå integrert i Utviklingsplanen.

Spillemidler

Søknadsfrist er 15. oktober, det blir annonsert og idrettslag og velforeninger blir tilskrevet. Bare ikke-kommersielle foretak kan få spillemidler. Det kan søkes om midler i tre kategorier:

  • Ordinære anlegg
  • Nærmiljøanlegg

Det skal benyttes standard søknadsskjema, som fås ved henvendelse til kommunen.

Ta kontakt med kulturkontoret, tlf. 72 49 51 31, eller kulturavdelinga hos fylkeskommunen for mer informasjon om spillemidlene og hjelp med søknaden.

Fra høsten 2001 er det innført forenkla ordning for anlegg med kostnad mellom kr. 20.000 og 80.000 : Ingen søknadsfrist - raskt svar - ikke plankrav. Kommunen har informasjon og søknadsskjema.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag