Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Hva gjør vi?
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hva gjør vi?

Kommunen har få lovpålagte oppgaver innenfor kultur. For tida består Meldal kommunes kulturinnsats i å tilby:

 • Veiledning og støtte til lag og organisasjoner
 • Drive kulturskole
 • Ha bibliotektilbud i alle fire tettsteder
 • Støtte drifta av to museer (Meldal bygdemuseum, Orkla Industrimuseum)
 • Støtte drifta av Meldalshallen
 • Behandle søknad om spillemidler og andre typer tilskudd
 • Utarbeide planer for kulturarbeidet
 • Drive ungdomsklubb
 • Arrangere Ungdommens kulturmønstring
 • Drive Frilsjøen badeplass
 • Vedlikeholde turstier, deriblant Pilegrimsleia og kultursti Nyplassen
 • Utleie av lokaler (til div. aktiviteter)
 • Drive svømmehall
 • Utarbeide informasjonsmateriell, som kart og brosjyrer
 • Koordinere den årlige kulturuka
 • Samordne 17. mai-feiringen
 • Skjøtte utvalgte kulturminner
 • Dele ut kulturpris
 • Tilby 'Kulturell nistepakke', besøk av profesjonelle kunstnere
 • Lage kulturkalender
 • Gjennomføre prosjekter og lage arrangementer
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag