Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Friluftsliv
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Friluftsliv

 

Frilsjøen badeplass

Ved Frilsjøen ligger vår eneste kommunale badeplass. Den ligger ca. 7 km fra både Løkken Verk og Meldal sentrum, ved fylkesvegen mellom Meldal og Hølonda. Badeplassen har romslig parkeringsplass, sanitæranlegg, store grøntarealer, liten sklie for de minste og badeflåte ute i vannet. Like ved ligger Frilsjøen Camping.

Kart, publikasjoner og brosjyrer

  • Friluftsliv i Meldal (Gratis turkart)
  • Innlandsfiske i Meldal (Gratis fiskeguide)
  • Småviltjaktkart for Meldal kommune (15 kr)
  • Geologiske severdigheter og mineralforekomster i Løkkenfeltet (Kr. 95,- Orkla Industrimuseum)
  • Kultursti Grefstobakkan (Gratis brosjyre)  
  • På pilegrimsvandring i Meldal og Orkdal (Gratis teksthefte med kart)
  • Meldal Bygdemuseum (Gratis brosjyre, norsk og engelsk tekst)  

Disse kan bestilles fra kommunen, tlf. 72 49 51 00 eller hos Meldal Turistkontor, tlf. 72 49 90 95.

Turkart for Trollheimen selges i dagligvarebutikkene og er utgitt av Rindal kommune.

Kjentmannsmerket

Startet i 1999, og har vært en ubetinget suksess. Flere hundre mennesker har deltatt i Kjentmannsprøven, som består i å besøke poster i terrenget. Fra 15.07.05 er det utsatt 34 nye poster. Disse vil bli stående ute til 01.06.08. Etter å ha besøkt minst 25 (20 for barn under 15 år) av postene får man en pin, Kjentmannsmerket. I en brosjyre er det beskrevet hvor man finner postene (noen ligger ved bilveg, andre er mindre tilgjengelig), og ved hver post er det et stempel som man setter på registreringskortet. Fra 15.06.09 er det lagt ut 17 nye poster som gjelder ut 2010. Her må du ha fullført minst 14 poster (10 for barn) for å få utlevert kjentmannsmerket.

Brosjyre og registreringskort fås kjøpt hos Servicekontret i rådhuset, tlf. 72 49 51 00 og Meldal Turistkontor på Løkken. Kjentmannsbrosjyren koster kr. 60,-. Ekstra registreringskort koster kr. 10,-.

Tilrettelegging for funksjonshemmede

På Mogset gård, ved elva Orkla er det tilrettelagt en fiskeplass for rullestolbrukere. Stedet har asfaltert parkeringsplass, tilrettelagt utedo, rampe ned til elva, gapahuk og 40 meter lang plattform ved elvebredden. Meldal jakt- og fiskarlag disponerer fiskeretten. Fiskekort selges på gården og i flere butikker i kommunen.

Turstier

Meldal kan by på et nett av merkede turstier, noen med informasjonstavler og bord/benker. På kartet Friluftsliv i Meldal finnes en oversikt. Kartet er gratis, og kan bestilles fra kommunen.

Trondhjems Turistforening

Pilegrimsleia

Ble åpnet i 1997, som en del av leden fra Oslo til Trondheim. I Meldal går leia for det meste gjennom kulturlandskapet, men noen strekninger krysser de mer typiske naturområder. Mellom Meldal sentrum og Løkken Verk har vi bygd et lite sælehus, et enkelt krypinn for Pilegrimer.

En egen brosjyre om leia gjennom Meldal og Orkdal er gratis, og kan fås hos kommunen eller turistkontoret.

Helgas løype

Idrettslagene samarbeider om å kjøre opp skiløype 8 helger hver vinter. Annonseres i lokalavisa. Økonomisk støtte fra kommunen.

Forskrift om båndtvang for hund i Meldal kommune

Fastsatt av Meldal kommunestyre 30. juni 1994 med hjemmel i lov av 9. juli 1926 nr. 4 om ansvar for skade på bufe ved hund m.v.. Stadfestet av Landbruksdepartemenet 26. juli 1994.

  • § 1 Enhver eier eller besitter av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tide 1. april - 1. oktober. Fra og med 21. august skal båndtvangen ikke gjelde for hunder som under lovlig jakt og jakttrening godtgjøres å være ledsaget på forsvarlig måte av sin eier eller bestitter.
  • § 2 Brudd på denne forskrift er straffbart.
  • § 3 Denne forskrift trer i kraft fra 26. juli 1994. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 3. august 1987 nr. 710 om båndtvang for hund i Meldal.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag