Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø - Forvaltningsplaner - Forvaltningsplan for Svorkavassdraget
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Forvaltningsplan for Svorkavassdraget


Plandokument med vedlegg

Forvaltningsplankart

Vilt- og naturtypekart

Detaljkart:                                                          (tegnforklaringer for kart)
Nr. Område
1 Stavelistilla
2 Åmotet
3 Mælan
4 Buvatnet
5 Litjbumyran
6 Nyplassen
7 Stenåsfossen
8 Stokksetrin
9 Svartsetergjerdet
10 Svorkøyan
11 Rauhattfloen
12 Breva
13 Urvatnet
14 Prestbuvatnet
15 Boggo-osen
16 Boggoslåtta
17 Sagelva - Svorksjøen
18 Raudåa
19 Snurrubekken
20 Holet
21 Stavåa
22 Trivja - Holsjøen  (se også Holsjøvika/Langvatnet)
23 Holsjøvika
24 Langvatnet

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag