Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø - Prosjekter Orkla Landbruk
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Prosjekter

Prosjektrapport Best på melk - Juni 2015 
Gjennomsnittstall for melkeproduksjon 2011 - 2013 
Kartlegging av bruksutbygging på melkeproduksjonsbruk

 

Kulturlandskapskartlegging i Hemne, Meldal og Orkdal

Beiteskader av hjort 2011 - rapport

 

"TA SATS! - mer melk og kjøtt i Orkdal og Meldalprosjekt for økt mjølk- og kjøttfeproduksjon i Orkdal og Meldal! 

Melke kuProsjektbeskrivelse

 Sluttrapport

- Generell informasjon om prosjektet

Hva har skjedd i prosjektet:

- "Hva gjør vi for å øke produksjonen i dalføret" - invitasjon til møte på Svorkmo 15.11.07

- Informasjon fra møte på Svorkmo 15.11.07

- Visning av moderne robotfjøs! 

- Studietur til Jæren 08.-10.04.08

- Økologisk studietur 14.05.08

- Ny økologisk studietur 15.09.08 

- Avløserkurs for nybegynnere 

- Framtidsverksted


Andre avslutta prosjekter som har hatt tilknytning til Orkla Landbruk

Prosjektrapport Knoppskyting fra fjord til fjell

Sluttrapport Åpent Landskap 

Biogass Orkdal og Meldal - Forprosjekt (Asplan Viak 2012)

Biogass i Meldal og Orkdal - forstudie (BioKom 2008)

Biogass Midt-Norge
sluttrapport 2010
- brosjyre

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag