Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Om regionkonsulentordninga
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Om regionkonsulentordninga

 

Regionkonsulenten skal koordinere og tilrettelegge tilbud innenfor kompetanseheving og etter- og videreutdanning for ansatte i skole, barnehage og PPT  i regionen.

 

Regionkonsulenten skal initiere, utvikle og legge til rette for regionalt samarbeid, og ivareta regionens interesser i forhold til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

 

Samarbeidskommunene i Orkdal/Øy-regionen er Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Skaun og Snillfjord. Avtalen blir fornyet for perioder på tre år. Nåværende avtale gjelder fram til 31.07.2012.

 

Det regionale arbeidet ledes av et styre som består av skolefaglig ansvarlig fra hver kommune. Vedtak om regionale tiltak fattes av styret.

 

Styret har oppnevnt et arbeidsutvalg (AU). PP-tjeneste og barnehage kan møte som observatører i styre og arbeidsutvalg.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag