Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø - Viltforvaltning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Viltforvaltning

Kommunal viltforvaltning har til oppgave å arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner råd og veiledning.

Orkdal og Meldal kommune har ikke et fast politisk særorgan for viltsaker. Viltsaker håndteres av Orkla Landbruk. Myndigheten etter viltloven ligger hos hovedutvalg. Den praktiske viltforvaltninga i Orkdal foretas av valdene og av Orkdal Utmarksråd. Tilsvarende gjelder i Meldal, og her har Meldal Storviltråd ansvar for mange praktiske oppgaver.

Regionalt samarbeid
Når det gjelder forvaltning av hjorteviltet er kommunene medlem av to større hjorteviltregioner - Hjorteviltregion 2 og 3 i Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal. Sentrale arbeidsoppgaver innen regionsamarbeidet er:

  • Avskytingspolitikk 
  • Beiteundersøkelser  
  • Bestandsplan- og driftsplanarbeid

Akkurat nå foregår et stort merkeprosjekt på hjort i regionen. Se på hjemmsida til Merkeprosjekt hjort.

Viktige oppgaver:

  • Avklare og styre størrelsen på hjorteviltstammer med tanke på vinterbeiteskader på skog, trafikkpåkjørsler og skader på avling/innmark 
  • Sikre vilthensyn i kommunal arealforvaltning

Jakt
Småviltjakta
er organisert i grunneierlag hvor det er kortsalg, eller i mindre enheter hvor grunneier jakter selv eller leier ut jakta. 

Rovvilt
Begge kommuner har etablert kommunale fellingslag som kan bli benyttet dersom sentrale viltmyndigheter gir tillatelse til felling av rovdyr som gjør skade på bl.a. bufe.
Bård Kalstad leder fellingslaget i Meldal og Roger Meås er leder for laget i Orkdal.

Storviltjakta
I Orkdal er jakta organisert i fire bestandsplanområder:
- Gangås - Geitastrand Hjorteviltvald
- Østsida Storviltvald
- Orkdal Vest Storviltvald
- Midtre Orkdal Storviltvald

I Meldal er jakta organisert i sju bestandsplanområder:
- Resdalen Storviltområde
- Meldal Vest Storviltområde
- Laksøybygda mfl.Storviltområde
- Østsiden Storviltområde
- Berg/Ree/Våttån Storviltområde
- Svorkmo/Statskog/Fjellheim Storviltområde
- Løkken Storviltområde

Beverjakt
I Meldal er det åpnet for jakt på bever. Det er ett felles vald for hele kommunen - Meldal Bevervald. Orkdal har ikke innført beverjakt.

Forvaltningsplan for bever i Orkla

Nyttige lenker:

Viltloven med forskrifter

Kommunale mål for forvaltning av hjortevilt og bever

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag