Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - PP-tjenesten - PPT hvordan få tjenesten
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Barnehager, skoler, helsestasjon, barnevern og foreldre/foresatte kan ta kontakt med PP-tjenesten. PP-tjenesten igangsetter evt. tiltak i samråd med foreldre/foresatte. Tjenestene er gratis.

Personalet har taushetsplikt, og alle saksdokument blir sendt til de det gjelder.

PP-tjenesten jobber med lese-skrivevansker, sosiale - emosjonelle vansker, sammensatte lærevansker, språk- og talevansker, foreldreveiledning og miljøproblemer.

Hjelpetiltakene kan bli gitt på PP-kontoret (Sentrumsbygget, 2. etg.), i heimen, i barnehagen, på skolen og som veiledning.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag