Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Spesielle satsningsområder
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

PROSJEKT I BARNEHAGENE I MELDAL KOMMUNE

 

Høsten 2004 startet alle barnehagene i Meldal ett prosjektarbeid.

Vi ønsket å sette fokus på hverdagen i barnehagen, spesielt samspillssituasjoner barn-barn og barn-voksne. Ved å fokusere på det daglige samspillet, kunne vi også finne ut om det finnes mobbing i barnehagene våre.

 

Kvalitet i barnehagen er prisgitt reflekterte og engasjerte voksne. Hvordan er vi voksne i møtet med barna?

 

Vi har hatt ekstern veileder, Sølvi Hessen Schei, fra DMMH, som har veiledet oss i ett år.

 

Satsningsområde:

Personalutvikling

 

Hovedmål:

Bevisstgjøre de voksnes holdninger og verdier.

 

GREFSTAD BARNEHAGE

 

”sjer du me?” (frilek inne)

 

Delmål:

-          alle barna skal leke sammen med ett eller flere barn i løpet av frileken

-          gi barna en god hverdag

-          ingen skal bli utestengt

-          alle barna skal bli sett i løpet av dagen

 

KLØVERLØKKEN BARNEHAGE

 

Hva skjer hos oss i dag mellom kl.10.00 og 11.00?

Hva kjennetegner oss i det aktuelle tidsrommet?

 

Delmål:

-          Se på væremåten hos de voksne og deres samspill med barn.

-          God hverdag for alle.

-           Forhindre utestenging i leken.

 

STORÅS BARNEHAGE

 

”Ska oss lek sammen?

- Har alle barna hatt en god lekeopplevelse i dag?” (Frilek inne)

 

Delmål:

-          Hvordan oppfører vi oss overfor barna?

-          Hvordan styrke selvtillit og egenverd?

-          Alle skal føle at de betyr noe

-          Barna skal få mer medbestemmelse

-          Alle barna må bli sett

 

Å BARNEHAGE

 

Uterommet – et godt sted for leik og relasjoner?

 

Delmål:

-          Bidra til at alle barn som ønsker det, får delta i leik.

-          Å tilpasse miljø etter alder/ modenhet/ interesser

-          Kartlegge relasjonene i uteleiken

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag