Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Vann og avløp - SANITÆRREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE vedtatt 19.12.02
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

SANITÆRREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE


Reglementet består av:

Del 1: Administrative bestemmelser

Del 2: Tekniske bestemmelser

 FORORD

Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Reglementet skal sikre at sanitæranlegg blir utført på en betryggende måte med hensyn til ansvar, funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Administrative bestemmelser tar for seg de forvaltningsmessige forhold når det gjelder tjenestekjøp/tjenesteyting. De er utformet slik at de normale behov for Meldal kommune og den enkelte abonnent er dekket.

Tekniske bestemmelser, fastlegger krav til teknisk utførelse av sanitæranlegg generelt. Bestemmelsene ivaretar kravene i Plan-og bygningsloven §106 når det gjelder bygningstekniske installasjoner samt funksjonskrav m.v. som framgår av Teknisk forskrift § 9-5 til Plan- og bygningsloven.

 


Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag