Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Lege - Psykisk helsearbeid
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Psykisk helsearbeid
 

Mål: Å gi induviduelle tilpassede og forebyggende tilbud til mennesker med psykiske lidelser/kriser/plager i Meldal kommune. Dette betyr informasjonsarbeid, utøvende og forebyggende virksomhet.

I handlingsplan for Meldal står det bl.a.: 'Skal satsningen på tjenestetilbudet innen psykiatri ha verdi, må arbeidssituasjonen ha en karakter hvor bruker og ansatte opplever trygghet, respekt og forutsigbarhet'.

Ansatte

Karin Hjulstad Jakobsen Tlf. 72 49 71 77
Anne Lise Reberg Psykiatrisk hjelpepleier   Tlf. 72 49 71 97 
Anne Guri Dragset Fritzon  Helsesøster Tlf. 72 49 51 97 

Ta kontakt med psykiatrisk sykepleier for å bestille time, eller få lege, pårørende eller andre til å ta kontakt på tlf. 72 49 51 77, helst mellom kl. 08.00 - 09.00, eller ring Meldal legekontor, tlf. 72 49 51 70, for å legge igjen beskjed, så ringer vi tilbake. Vi informerer om tilbud, oppfølging og avtaler om samarbeid. Den som henvender seg til oss, får et tilbud snarest.

Tilbud:

  • Individuelle tilbud, støttesamtaler
  • Hjemmebesøk
  • Støtte og bevare tilværelsen i egen bolig
  • Dagsaktivitetsenter
  • Formidling av støttekontakt

Dagaktivitetssenteret 'Knoppen' i Meldal sentrum, har åpent 2 timer, mandag og torsdag, fra kl. 13.00 - 15.00. Dette er et lavterskeltilbud for alle med psykiske plager/lidelser. Vi stiller ingen krav til aktivitet, du kan komme bare for å 'være', drike kaffe, eller gå en tur. Dette tilbudet ønsker vi å utvikle videre etter brukerens ønsker.

Etter faglig vurdering og med samtykke fra deg, samarbeider vi med andre faggrupper i kommunen, fylkeskommunen eller staten. Dette kan være:

  • Lege
  • Åpen omsorg
  • Sosialkontor, barnevern
  • Fysioterapeut og ergoterapeut
  • Helsestasjon
  • Skole Psykiatrisk poliklinikk
  • Psykiatrisk sykehus
  • Trygdekontor
  • Arbeidskontor
  • ASVO-bedriftene i kommunen

Informasjon og opplæring

Vi har brosjyrer og informasjonsmateriale til utlån. Vi veileder og underviser om psykiske lidelser, da vi mener at kompetanse og kunnskap gir trygghet som er viktig for å øke forståelsen.

Informasjon fra 'Psykisk helsearbeid' i Meldal

Plages du av vinterdepresjoner?

Lysbehandling er en mulighet for å avhjelpe plagene. Ta kontakt med oss til en vurderingssamtale, og deretter evt. gratis utleie.

Hjelp til selvhjelp!

Vi tror at mennesker, som selv har opplevd angst så sterkt, at de ikke mestrer hverdagen, kan være de beste hjelperne for å finne tilbake mestringsevnen. Derfor ønsker Psykisk helsearbeid i Meldal å invitere til samtaler i gruppe på maks. 8 personer, der målet er å hjelpe hverandre å finne metoder for å mestre angsten. Gruppen har taushetsplikt, og vi i psykisk helsearbeid bistår i gruppeprosessen i starten, ellers etter behov.

Kan dette være til nytte for deg?

Ta kontakt med:

  • Anne Guri Dragset Fritzon, helsesøster, tlf. 72 49 51 77, helst mandag/onsdag/fredag
  • Anne Lise Reberg, psykiatrisk hjelpepleier, tlf. 72 49 44 02, mandager kl. 13.00-15.00

Eller prøv å ringe en av oss på 72 49 51 77, mellom kl. 08.00 - 09.00, alle hverdager. Du kan også legge igjen beskjed på legekontoret eller sentralbordet, og vi kan deretter ringe deg tilbake.

Mental Helse i Meldal kommune

Det planlegges oppstart av Mental helse i Meldal kommune. Mental Helse er en bruker og interesseorganisasjon for mennesker med psykiske lidelser, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Det inviteres til informasjonsmøte i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 11.10.01. Nærmere kunngjøring senere.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag