Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Lege - Kriseteam i Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kriseteam i Meldal  
 

Psykososialt kriseteam er ment å være til hjelp for deg som nettopp har opplevd å være vitne til en større ulykke, et dødsfall, eller andre dramatiske hendelser. Vi kommer evt. i tillegg til annet nettverk og hjelpeapparat. Vasling om behov for kriseteam skjer gjennom lege, prest eller lensmann. Disse har døgnvakt, og er oftest involvert ved større traumer.

Kriseteam i Meldal består av:

  • Kommunelege I (eller legevakt)
  • Helsesøster
  • Sosionom
  • Prest (eller diakon)
  • Psykiatrisk sykepleier, som er leder for kriseteamet

Kriseteamet kontaktes gjennom vakthavende:

  • Lege, legevaktsentralen ved OSS HF, tlf. 72 48 01 00
  • Prest, tlf. 40 33 42 42 / 72 49 51 67
  • Lensmann, tlf. 73 89 93 00 

Den av disse som får melding etablerer nødvendig hjelp og oppfølging. Oversikt over hvem som er medlemmer og reserver i kriseteam fås ved å kontakte AMK Orkdal Sykehus.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag