Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø - Tilskuddsforvaltning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tilskuddsforvaltning

Tilskuddsforvaltning: 

Produksjonstilskudd i jordbruket - omfatter tilskudd til jordbruksareal, tilskudd til grønt- og potetproduksjon og tilskudd til husdyr etter satser, soner, definisjoner m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Avløsertilskudd i jordbruket ved sykdom m.v. 

Tilskudd til endra jordbearbeiding

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Bygdeutviklingsmidler - omfatter etablererstipend, arbeidskraftstøtte, bedriftsutvikling, investeringer i jord og hagebruk, investeringer i tilleggsnæringer, skogbrukstiltak, praktikantordning og onnebarnehage m.m.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forøvrig se tjenestebeskrivelsene for landbruk og naturforvaltning.

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag