Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Skatteattest
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skatteattest

Stadig oftere forlanges det skatteattest av leverandører av varer og tjenester. Når en bedrift får betalingsproblemer resulterer det ofte i at skatter og avgifter ikke betales. Skatteattest er derfor en indikasjon på at leverandøren har en ordnet økonomi, og det er også et tegn på seriøsitet.

Derfor krever Staten og de fleste kommuner skatteattester.

For å forenkle tilgangen til skatteattest kan den som trenger attest velge om han vil henvende seg til Skatteoppkreveren (skatt og arbeidsgiveravgift) eller Skatt Midt-Norge (merverdiavgift). Det kontor som mottar henvendelsen sørger for at skatteyter får tilsendt begge attestene.

Ved henvendelse må organisasjons- eller personnummer oppgis.

Skatteattesten er gyldig i seks måneder.

Forespørsel om skatteattest for innbetalte skatter og avgifter må skje skriftlig, pr. e-post til postmottak@orkdal.kommune.no eller pr. brev til:

Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 
Postboks 83 
7301  Orkanger 
Tlf. 72 48 30 00

Skatt Midt-Norge 
Postboks 2060 
6402  Molde 
tlf. 800 80 000

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag