Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Klage på avregningen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Klage på avregningen

Klage på avregningen vedrørende skatteytere som er skattepliktig til Meldal behandles av kemnerkontoret i Orkdalsregionen. Sammen med klagen vedlegges kopier av lønnsslipper og eventuelle lønns- og trekkoppgaver.

Vi gjør oppmerksom på at utlignet restskatt må betales innen fristen. Blir skatten ikke innbetalt, og det etter klage likevel blir restskatt, vil denn bli belastet med morarenter fra og med det tidspunkt den opprinnelige restskatten forfalt (ved en eventuell forhøyelse vil kun den delen som utgjør økningen få nytt forfall).

Ved spørsmål ring kemnerkontoret på tlf. 72 48 30 00 eller pr. e-post postmottak@orkldal.kommune.no.

Kemnerkontoret behandler ikke klager på selve ligningen, disse må rettes til:

Skatt Midt-Norge 
Postboks 2060 
6402 Molde 
Tlf. 800 80 000

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag