Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Restskatt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Restskatt

Restskatt ved skatteoppgjøret

Restskatt under kr. 1.000 forfaller i en termin, 3 uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort, men tidligst 20. august i ligningsåret.

Restskatt over kr. 1.000 forfaller i to like store terminer, 1. termin 3 uker etter utlegget, men tidligst 20. august. 2. termin 5 uker senere.

Dersom du ikke betaler ved forfall, vil det påløpe forsinkelsesrenter.

Selv om du har sendt klage til ligningskontoret skal restskatten betales til fastsatt tid med fastsatt beløp.

Bruk de tilsendte betalingskort ved betaling. Hvis du har mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt. Husk å påføre fødselsnummer, navn og skatteart.

Spørsmål om betaling kan rettes til kemnerkontoret på tlf. 72 48 30 00 eller på e-post postmottak@orkdal.kommune.no.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag