Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Forskuddsskatt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Forskuddsskatt  
 

Skattekontoret fastsetter og skriver ut forskuddsskatt. Det er kun skattekontoret som kan endre forskuddsskatten.

Grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt er angitt på Del 3 på skattekortet som du mottar ved hvert årsskifte. Dersom inntekt eller fradrag blir vesentlig forandret i forhold til opplysningene på Del 3, bør du kontakte skattekontoret for å få endret forskuddsskatten.

Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret:

  • 1. termin 15. mars
  • 2. termin 15. mai
  • 3. termin 15. september
  • 4. termin 15.. november

Dersom en termin ikke blir betalt ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling. Betaler du ikke ved forfall påløper forsinkelsesrenter med 9,25 % p.a.

Skatt Midt-Norge
Postboks 2060
6402  Molde

Tlf. 800 80 000

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag