Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Frister og forfallsdatoer
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Frister og forfallsdatoer  
 

Nedenfor finner du en oversikt over forfallsdager for betaling og andre frister, for eksempel innsending av terminoppgaver.

I de tilfellene fristen eller forfall faller på en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes fristen til den første påfølgende hverdag.

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Plikten til å svare renter er lovfestet.

 

Forskuddsskatt for personlige skatteytere (Skattebetalingslovens § 10-20)

Dette omfatter selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere som i tillegg til forskuddstrekk har utskrevet forskuddsskatt.

Forskuddsskatten forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret:

  • 1. termin 15. mars
  • 2. termin 15. mai
  • 3. termin 15. september
  • 4. termin 15. november

Forskuddsskatt for upersonlige skatteytere (Skattebetalingslovens § 10-20)

Dette omfatter aksjeselskaper og andre som er fritatt for innbetaling av forskuddsskatt og for å bli undergitt forskuddstrekk.

To terminer i året etter ligningsåret

  • 1. termin 15. februar
  • 2. termin 15. april

Tilleggsforskudd (Skattebetalingslovens § 4-7)

Fristen for lønnstakere og pensjonister var tidligere 30. april og 31. mai for næringsdrivende. 
Nå er fristen samordnet slik at det er 31. mai for alle.

Restskatt (Skattebetalingslovens § 10-21)

Restskatt for personlige skatteytere på under kr. 1.000 forfaller til betaling 3 uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort, men tidligst 20. august i ligningsåret.

Restskatt på kr. 1.000 eller mer forfaller til betaling i to like store terminer:

  • 1. termin 3 uker etter utlegget, men tidligst 20. august
  • 2. termin 5 uker senere

Restskatt for upersonlige skatteytere forfaller til betaling 3 uker etter at utlegging av skattelisten er kunngjort.

Arbeidsgiveravgift (Folketrygdlovens § 24-3 første ledd)

Forskuddstrekk (Skattebetalingslovens § 5-11)

Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du er arbeidsgiver.

De samme frister og forfall gjelder for oppgaver og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift:

Termin Oppgjørsperiode  Oppgavefrist  Forfall 
 1 Januar og Februar  15. Mars  15. Mars 
 2 Mars og April  15. Mai  15. Mai 
 3 Mai og Juni  15. Juli  15. Juli 
 4 Juli og August  15. September  15. September 
 5 September og Oktober  15. November  15. November 
 6 November og Desember  15. Januar  15. Januar 

 

 

 

 

 
Utleggstrekk
(Skattebetalingslovens § 10-50)

Termin  Oppgjørsperiode  Oppgavefrist  Forfall 
 1 Januar og Februar  15. Mars  15. Mars 
 2 Mars og April  15. Mai  15. Mai 
 3 Mai og Juni  15. Juli  15. Juli 
 4 Juli og August  15. September  15. September 
 5 September og Oktober  15. November  15. November 
 6 November og Desember  15. Januar  15. Januar 

 

 

 

 

 

 

 Altså samme forfall som for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, men samtidig med trekkbeløpet skal arbeidsgiveren sende oppgave på fastsatt blankett.

Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du er arbeidsgiver.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag