Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Lønns- og trekkoppgaver
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Lønns- og Trekkoppgaver  
 


Lønns- og Trekkoppgaver på diskett sendes til: 
 
Skattedirektoratet
SITS-IT-DS-Applikasjoner
Postboks 6300 Etterstad
0603  OSLO

Merk disketten med innsenders navn, org.nr, telefonnummer, kontaktperson, filnavn. Dårlig eller manglende fysisk merking kan føre til at oppgavene ikke kan behandles. Se også heftet 'Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium' som finnes på http://www.skatteetaten.no, eller ta kontakt med Meldal kommune, økonomiavd. på tlf. 72495100

Terminoppgaven RF 1037 kan leveres via ALTINN - informasjon om dette på http://www.skatteetaten.no - dette kan være den beste løsningen for dere som til nå har levert oppgaver på papir!

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag