Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Helsestasjon - Skolehelsetjenesten
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skolehelsetjenesten

 

Helsesøster har slike treffetider på skolene:

  • Montesorri: 1-2 dager pr. uke
  • Meldal barne- og ungdomsskole: 1-2 dager pr. uke
  • Meldal videregående skole: 2 dager pr. uke           

Skolehelsetjenesten har følgende faste program på de ulike klassetrinn:

2. trinn : Vaksine
3. trinn : Lengde/vekt, helseopplysning
5. trinn : Helseopplysning
6. trinn : Vaksine, helseopplysningn
7. trinn : Vaksine jenter
8. trinn : Helseopplysning, lengde/vekt
10. trinn : Vaksine, helseopplysning

Målrettet helseundersøkelse/støttesamtaler på bakgrunn av meldte/observerte behov.

Skolehelsetjenesten formidler kontakt med lege, fysioterapeut eller andre i hjelpeapparatet.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag