Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Helsestasjon - Helsestasjontjenesten
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Helsestasjontjenesten

 • Mor-/barn-grupper (barselgrupper)

 • Foreldreveiledning/rådgiving

 • Helseopplysninger

 • Treffetider i alle barnehager

 • Influensavaksinering (Vaksinering annonseres i lokalavisa, i alt vesentlig skjer dette i oktober)

 • Vaksinering av utenlandsreisende (Noen vaksiner finnes på lager, andre må bestilles. Leveringstid er normalt 1 uke. Timebestilling)

 • Sorg-/omsorgsarbeid, samtalegrupper i samarbeid med kirken

Barnekontroll

 • 1 gang i måneden første leveår

 • Deretter ved 16 mndr., 2 år, 2 1/2 år, 4 år og 5/6 år (før skolestart)

 • Legekontroll er lagt inn får barnet er 6 uker, 6 mndr., 1 år, 2 1/2 år og 5/6 år.

 • Vaksiner i samsvar med nasjonalt vaksineringsprogram når barnet er 3 mndr., 5 mndr., 1 år og 15/16 mndr.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag