Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Boligfinansiering/Bostøtte - Søknad om bostøtte
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om bostøtte

 

Søknad om bostøtte skal leveres bostøttekontoret i Meldal på fastsatt skjema, som fås ved henvendelse til kommunen, innen hver termins søknadsfrist. Opplysningene på skjemaet er opplysninger pr. situasjonsdato, som er tidspunktet for de bolig- og husstandsopplysningene som legges til grunn for terminen det blir søkt bostøtte for.

Situasjonsdato vil si å være registrert i Folkeregisteret innen denne dato på den bolig det søkes bostøtte for.

Månedlige vedtak
Fra og med september 2007 er det innført månedlige vedtak i bostøtten. Det er da mulig å søke bostøtte hver måned for nye søkere, og utbetalingen skjer måneden etter.

Søknadsfrist er 14. i hver måned. Vedtak og eventuelt innvilget bostøtte sendes ut ca. 10. i måneden etter. Se tabell under.

Termin Situasjonsdato* Søknadsfrist Vedtak
Månedlig 1. i hver måned 14. i hver måned Ca. 10. i måneden etter

* Husstands- og boligopplysningene legges til grunn per situasjonsdato når bostøtten blir beregnet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til bostøttekontoret, tlf. 72 49 51 00 eller pr. e-mail Dordi Sæther.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag