Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Boligfinansiering/Bostøtte - Husbankens lån
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Husbankens lån
 

For nærmere orientering vedrørende Husbankens lån og tilskuddsordninger, kan du logge deg inn på husbanken.

Der finner du startside med bl.a. rente- og avdragsinformasjon og lånekalkulator. For mer inngående orientering, kan du benytte oppslagene ved f.eks. å gå på Innhold og velge de forskjellige låneordningen og tilskuddene som du finner der.

Hvilke lån kan Husbanken tilby:

  • Lån til boligbygging
  • Lån til kjøp av selveid bolig
  • Lån til utbedring av bolig (utbedringslån over 100.000,-)
  • Lån til utbedring av bolig for prioriterte grupper
  • Lån til ENØK-formål
  • Lån til kulturhistorisk og antikvarisk verdi

Alle søknader til Husbanken, skal sendes Meldal kommune, sektor for utvikling og drift, for kommunal behandling og videresending til Husbanken. Dette vil normalt ikke ta over 1 uke.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag