Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Boligfinansiering/Bostøtte - Kommunale lån og tilskuddsordninger
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kommunale lån og tilskuddsordninger

Kommunale lån er midler som kommunen låner av Husbanken, og som vi låner ut videre etter behovsprøving. Disse søknadene ferdigbehandles i kommunen:

  • Etableringslån - inntil kr. 500.000,-
  • Utbedringslån - inntil kr. 100.000,-

Etableringslån er en behovsprøvd ordning, og gis i første rekke til husstander med lav inntekt og som:

  • har problemer med å skaffe seg nødvendige tilleggslån i andre banker og kredittinstitusjoner
  • har problemer med å klare utgiftene til renter og avdrag på slike lån

Etableringslån kan gis til:

  • kjøp av ny eller brukt bolig
  • utbedring av egen bolig
  • refinansiere dyre boliglån i private finansieringsinstitusjoner

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder kostnader og størrelse.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag