Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Bibliotek - Informasjon om bibliotekets tjenester
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

På biblioteket kan du låne:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Video
  • Lydbøker

Utlån på bøker/lydbøker er 4 uker, for video 1 uke.

Vi prøver å skaffe tilveie det som låneren måtte ønske fra andre bibliotek.

På pensumlitteratur til høyskolestudier er det begrensninger.

Vi abbonerer for tiden på følgende aviser:

  • Adresseavisen
  • Sør-Trøndelag

Vi er tilkoblet internett til bruk for publikum. Av offentlig informasjon har vi sakspapirer til kommunale utvalg og reguleringsplaner liggende fremme til gjennomsyn.

Vi har en lokal samling av bl.a. Ingvald Svinsaas sitt forfatterskap, en utstilling av Otto Lie og ellers annet lokalt stoff.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag